Přihlášená díla 2018

M3M s.r.o.

Navarov – revitalizace zámeckého areálu

Kancelář
M3M s.r.o.
Badeniho 290/1, Praha 6
www.m3m.cz
Autoři
Ing.arch. Martina Novotná, Ing. Michal Pokorný, Ing. Kamila Krejčiříková - zahradní úpravy
Spolupracovníci
Ing. Tomáš Vávra, Ing. Petr Franze, Ing. Tomáš Dvořák, Tomáš Berger, ak.mal, Karolína Antošová
Adresa
Zlatá Olešnice, Železný Brod
Zahájení projektu
2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Jak se chovat v prostředí, které má dlouhou historii, ale z jehož původního obrazu zbyl jen matný stín? Naším úkolem bylo navrátit život místu, se kterým bylo posledních sto let zacházeno špatně až na hranici znehodnocení. Vlivem šťastných okolností se areál dostal do rukou majiteli, který ho nechtěl nadále vytěžovat, ale který si byl vědom hodnoty historie a práce našich předků. Nejstarší zámecké budovy jsou barokní ze 17.století. Původní usedlost se skládala z mnoha objektů, obklopujících hospodářské nádvoří. Doplněny byly romantickým parkem s altánem a zelinářskou zahradou. Po serii požárů a přestaveb ztratily budovy s výjimkou altánu i poslední zbytky barokních fasád a řada objektů časem podlehla destrukci. Původní vzhled budov se ukázal nedohledatelný. Po pečlivé přípravné práci jsme došli k přesvědčení, že barokní objekty si zaslouží obnovit v historicky odpovídající podobě, nové architektonické vstupy nesmějí rušit ani popisně kopírovat a torza kamenných budov nabízejí sochařskou kvalitu. Zámecké nádvoří získalo pravidelnou barokní kompozici, jíž vládne zámek s odpovídající nově vytvořenou fasádou. Cezury po nedochovaných budovách zprostředkovávají průhledy do okolní krajiny. Romantický park s dominující budovou altánu tvoří intimní zónu za zámeckou zdí. Hospodářská louka a obnovený sad se zelinářskou zahradou opět slouží k drobnému zemědělství. V rámci obnovy byly čtyři budovy zcela zrekonstruovány, dvě rekonstruovány a podstatně dostavěny, a tři objekty byly vystavěny nově. Celek opět funguje jako hospodářské a reprezentativní těžiště lokality
Mapa