Přihlášená díla 2018

Ateliér Kročák - architekt

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE – řešení venkovní expozice muzea na střešní terase, vestavba nového výtahu a schodiště stavební úpravy a nástavba

Kancelář
Ateliér Kročák - architekt
Riegrova 20, České Budějovice
www.arch.cz/krocak
Autor
Ing. arch. Jaromír Kročák
Spolupracovníci
Ing. Josef Fugl, Ing. Jiří Zikmund, Ing. Bohdana Škodová
Adresa
Praha 7 - Holešovice
Zahájení projektu
08/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Objekt Národního zemědělského muzea je nemovitou kulturní památkou. Budova byla postavena v letech 1937 – 40. Autorem budovy je architekt Milan Babuška (1884–1953). Jedná se o realizaci netradiční rozlehlé nástavby střešní terasy pro venkovní část expozice muzea a dále o stavební úpravy stávajícího objektu spojené s vestavbou nového výtahu, hygienického zázemí návštěvníků a točitého schodiště pro výstup na střechu. Nová střešní terasa je vynesena nad stávající střechou subtilními příhradovými ocelovými vazníky, které jsou osazeny na hlavních stávajících železobetonových rámech historické budovy. Nosný systém nové nástavby tak zasahuje minimálně do původní historické střechy v prostupech tyčových profilů vazníků. Tím se vyřešila nedostatečná únosnost původní střechy, možnost provádět kontrolu a údržbu původní střechy pod novou levitující konstrukcí terasy a zároveň vytvořit samostatně se vznášející platformu střešní zahrady. Stávající objekt měl původně dva výtahy – jeden osobní a jeden nákladní. Nově byl vestavěn nový osobní výtah spojující suterén, všechna podlaží a novou střešní zahradu. Tím byla posílena funkce bezbariérového provozu budovy. Vegetační plochy střešní terasy jsou obsluhované automatickým systémem závlah. Hospodaření s dešťovou vodou obstarávají dvě retenční nádrže. Travnatý povrch vegetačních ploch střešní zahrady je ošetřován průběžně solární sekačkou vybavenou navigací GPS. Střešní zahrada má kromě výchovně vzdělávací a výstavní funkce též umožněn atraktivní a netradiční výhled na panorama Prahy v rozsahu 360°. Střešní zahrada skýtá atraktivní místo k odpočinku s relaxačním spočinutím na travnatém povrchu a s možností uspořádání pikniku s bezprostředním výhledem na všechny dominanty Prahy.
Mapa