Ročník 2018 / Nominace

ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s.

Městská smuteční síň v Dobrušce

Kancelář
ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s.
Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové
aash.cz
Autoři
Ing. arch. Miroslav Horský, Jan Hamet
Spolupracovník
Ing. Michal Freivald
Adresa
Dobruška
Zahájení projektu
2012
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Smuteční síň přímo navazuje na linii opukových zdí hřbitova s kaplí sv. Ducha na návrší v okrajové části Dobrušky. Ke hřbitovu vede stará lipová alej, která prochází mezi plochou smuteční síně a plochou k parkování. Objem síně je vystavěn postupným horizontálním vrstvením. Na pískovcové zdivo výšky okolních zdí hřbitova nasedá prosklený pás ukončený římsou s dřevěným obložením lemování ploché střechy. S půdorysným ustoupením se zvedá nad touto úrovní objekt vlastního sálu obložený modřínovým šindelem. Na východní straně je prolomený svislým proskleným pásem zařezávajícím se i do části půdorysu ploché střechy a kopírující tak katafalk. Tato prosklená plocha síně vytváří nad katafalkem jediný kužel světla. Dále je síň ponechána v šeru. Celý objekt smuteční síně je sevřen pískovcovou stěnou, přerušenou pouze kovovými vraty. Na uzavřený dvůr, který zajišťuje intimnější prostor pro účastníky obřadu, přímo navazuje hlavní sál. Vlastní plocha síně předpokládá se sezením pro 50 osob a ponechává dostatečný prostor pro stojící. Sál je obehnán věncem pomocných místností s hygienickým zázemím pro veřejnost, které je celoročně přístupné i pro návštěvníky hřbitova. Přejímací a přípravná místnost přímo navazuje na vestavěný chladicí box pro dočasné uložení až 7 rakví na vozíku a katafalk. Celý provoz pro hosty, návštěvníky hřbitova i obsluhu se odehrává v jedné úrovni a je bezbariérový. Stavba kombinuje zděné a monolitické betonové konstrukce. Obvodový plášť je sendvičovou konstrukcí zdiva s izolací, odvětrávanou vrstvou a pohledovou stěnou z pískovcového zdiva nebo šindele. Zastřešení je lehké dřevěné. Použití pískovce a štípaného modřínového šindele odkazuje k historii a materiálům vlastním tomuto místu, které budou dále také přirozeně stárnout.
Mapa