Nominované projekty 2018

CHVOJKA/architekt

Klatovy,Mercandinovy sady,II.etapa

Kancelář
CHVOJKA/architekt
Zábělská 46, Doubravka, 312 00 Plzeň
www.chvojka.org
Autor
Jakub Chvojka
Spolupracovník
Radek Dragoun
Adresa
Klatovy
Zahájení projektu
06/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Areál Mercandinovy sady je typická stavba krajinářské architektury. Jedná se o výtvor člověka, který vznikl díky jeho spolupráci s přírodou. Klatovský hejtman František Xaver Mercandin inicioval založení parku v letech 1841 - 1845. Návrh je založen na návratu ke komponované krajině, který ctí paměť místa a zároveň umožňuje reflektovat aktuální potřeby společnosti, současný životní styl, resp. ducha doby. Cestní síť je navržena tak, aby vyhovovala pobytu lidí v parku a zároveň, abyobsloužila hlavní tranzitní směry. Nová oválná promenáda před kavárnou Kolonáda vychází z historického zahradního parteru. Promenáda se lehce vznáší nad centrálním paloukem díky zvednuté oválné římse.Na centrální parter navazuje vodní plocha s novým přístavištěm a altánem. Uprostřed vodní hladiny byl obnoven kruhový ostrov včetně nové konvexní modelace. Na ostrov byl dle návrhu osazen nový pomník v podobě kruhové lavice z kamene od Václava Fialy, který je dedikován krajinářskému architektu Václavu Weinfurterovi. Na jaře jsou všude na ostrově rozkvetlé narcisy v trávníku. Soubor staveb v rámci krajinářského areálu obsahuje nový vodní program - před Kolonádou byla vytvořena nová fontána s textem prezidenta Václava Havla, uprostřed hladiny rybníka vznikl nový vodní výstřik a dočerpávání vody do rybníka. Dále byl nově konfigurován sochařský program. Původní čtyři alegorické sochy ročních dob Jaro, Léto, Podzim, Zima a pátá socha pomník F. X. Mercandinovi byly situovány jako protiváha Kolonády na analogicky obloukovém půdoryse. Stavba rovněž zahrnuje kompletní obnovu technické infrastruktury - vodovod, kanalizace, novou přípojku plynu pro Kolonádu, elektro a veřejné osvětlení.
Mapa