Ročník 2018 / Cena partnerů

Cena Ministerstva pro místní rozvoj za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží

XTOPIX architekti s.r.o., Ing. arch. Simona Ledvinková

KINONEKINO

Kancelář
XTOPIX architekti s.r.o.
Újezd 427/28, 118 00 Praha 1
www.xtopix.cz
Ing. arch. Simona Ledvinková
Šaldova 408/30, 186 00 Praha 8
Autoři
Ing. arch. Simona Ledvinková, Ing. arch. Barbora Buryšková, Ing. arch. Pavel Buryška
Spolupracovníci
Ing. arch. Lukáš Makovský, Jakub Wdowka - grafika, Tomáš Smrčka - grafika, Mgr. Libor Kaláb - restaurátor, výtvarník, Blanka Borůvková - konzultant
Adresa
Planá
Zahájení projektu
06/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Objekt původního kina, nacházející se v městské památkové zóně, byl postaven v letech 1958–1959 v rámci akce Z a během let prošel částečnými úpravami, kdy byly mj. odstraněny i výtvarné motivy mezi okny do náměstí. Nové dispoziční řešení nahlíží na objekt jako na soustavu samostatných, na sobě nezávislých, avšak propojitelných provozů a zároveň se snaží zachovat výraznou osovost charakterizující celou budovu. Kinosál s fixní elevací nahradily navzájem slučitelné dva sály s podlahou v jedné výškové úrovni. Na hlavní vstupní prostory z náměstí navazuje foyer, v jehož prostorách se vedle všech nutných servisních místností nachází kavárna a šatna. S foyer přímo sousedí menší sál, tzv. black box s kapacitou min 30 míst k sezení , který umožňuje propojení s kavárnou nebo hlavním sálem. Velikostí, technologiemi i provozní vazbou na servisní křídlo skladů a šaten pro účinkující je velký sál centrem kulturních možností. Je vybavený elevovatelnou podlahou a technickým balkonem. Sál je nově přirozeně osvětlen francouzskými okny a propojen s venkovním dvorem. Výškový rozdíl sálu a terénu je řešen terasou a schodištěm, jež vytváří pomyslný amfiteátr určený k venkovním akcím. Zadní fasády jsou pojaty jednoduše, až puristicky. Severní fasáda zachovává původní členění a profilace říms. Zvětšenými okenními otvory a obnoveným závětřím se otvírá směrem do náměstí a stává se „výkladní skříní“ objektu. Jako jemný akcent se projevuje kamenné opláštění vstupního portálu a soklu a nové meziokenní sgrafito. Původní sgrafito jezdkyně v průčelí bylo zrestaurováno. Na dobu vzniku budovy odkazují některé detaily – např. skleněná plastika v salónku je vytvořena z původních světel kina, na oplocení dvora je prostřednictvím perforace plechu přenesena fotka ze stavby kina z roku 1958.
Mapa