Přihlášená díla 2018

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Kaple cestou

Kancelář
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Poříčí 5, Brno
http://www.fa.vut.cz/
Autoři
Ing. arch. Vojtěch Kolář, Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D., Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Spolupracovníci
Ing. arch. Jakub Stýblo, Ing. František Julínek, MBA
Adresa
Dolní Dunajovice
Zahájení projektu
09/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Mikulovsko je krajina mnoha tváří. Mnohovrstevnaté příběhy se staly podkladem pro intervence studentů, kteří se rozhodli drobnými zásahy (mnohdy na pomezí architektury a land artu) posílit identitu lokality. Studentské práce, které vznikly na Fakultě architektury VUT pod vedením Barbory Ponešové a Jana Foretníka, byly součástí projektu NAKI DF13P01OVV019 „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“. Dalšími řešiteli grantového projektu vedle NPU ÚOP v Brně, ESF a FF MU v Brně. Vojtěch Kolář si zvolil pro svůj návrh lokalitu Rochusbergu (dnes Liščí kopec) nad Dolními Dunajovicemi, na jehož vrcholu stála od 17. do konce 18. století kaple svatého Rocha. Koncept odkazuje na objekt původní kaple. Podobně jako střípky naší paměti, tak i fragmenty liturgického prostoru vyvstávají při pohledu na toto (polo)zapomenuté duchovní místo. Podél historické cesty k vrcholu osadil autor několik vápencových bloků jako připomínku mobiliáře kaple: schody (nedílná součást vstupu), lavici (místo spočinutí a modlitby), ambon (tribuna k pomyslnému dialogu v krajině) a klekátko (prohloubení osobní spirituality pod křížem). Pátým prvkem by měl být obnovený kříž umístěný na torzu dochovaného soklu (ten je z důvodu probíhajícího řízení o prohlášení nemovitou kulturní památkou v současné době zastoupen dočasným dřevěným křížem). Rozmístění prvků mobiliáře se také odkazuje k tradici drobné sakrální architektury (božích muk, poklon, kapliček) kolem poutních cest. Jednotlivé prvky mobiliáře tak usměrňují cestu poutníků ke kříži. Projekt byl v srpnu 2016 realizován. Uvedení do provozu bylo spojeno se slavností žehnání kříže. Důkazem toho, že místo začalo znovu ožívat, je několik svateb, které se zde již konaly.
Mapa