Ročník 2018 / Nominace

atelier-r, s.r.o.

kampus Fakulty tělesné kultury UPOL – AC BALUO a CKV

Kancelář
atelier-r, s.r.o.
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc
www.atelier-r.cz
Autor
Miroslav Pospíšil
Adresa
Olomouc
Zahájení projektu
11/2011
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Celý řešený komplex se skládá ze 4 budov a z důvodů financování se dělil na dvě samostatné investiční akce. První je Aplikační centrum BALUO v areálu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, která obsahuje 3 novostavby, a to SO.02 spojovací koridor, SO.03 testovací hala a SO.04 testovací bazén. Další etapou výstavby byla rekonstrukce a nástavba bývalé prádelny na objekt SO.01 Centrum kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která se dokončila jako poslední. Všechny 4 objekty jsou navzájem propojeny do jednoho provozního celku. Základním účelem staveb je výzkum se sportovně-medicínským využitím ve spojení s procesem výuky. Spojovací koridor tvoří hlavní vstupní objekt do komplexu. V přízemí se nachází bufet, recepce a respirium. Odtud jsou pak přístupné ostatní objekty, ve kterých se nachází bazén, prostorná tělocvična, gymnastický sál, lezecká stěna (vnitřní i venkovní), lyžařský trenažér, prototypové dílny, testovací laboratoře, pracovny pro výzkum a k tomu všemu potřebné hygienické, administrativní a provozní zázemí. Jednotlivé budovy celého areálu jsou tvořeny čtyřmi jednoduchými kvádry, které se navzájem liší svým provozním využitím a také svými hmotami. Z venkovní strany je vzájemná odlišnost zdůrazněna také materiálem použitým na opláštění jednotlivých budov. Fasádu testovací haly tvoří pohledový beton s lezeckými chyty, testovací bazén je opláštěn dřevěnými lamelami, hmota kinantropologického centra je obložena keramickými pásky a spojovací koridor sevřený mezi ostatními objekty uzavírají zejména prosklené fasády. Kvádry tedy vytváří snadno čitelnou kompozici. Jak na fasádách, tak i v interiéru se ve významném rozsahu opakují shodné materiály, a to pohledový beton, dřevo a sklo.
Mapa