Ročník 2018 / Výjimečný počin

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – Roman Koucký a tým kanceláře Metropolitního plánu CAMP

Odůvodnění Akademie ČCA
Roman Koucký a tým kanceláře Metropolitního plánu hledá v územním plánování nové cesty a otevírá diskurs nad smyslem územního plánování. CAMP – Centrum architektury a městského plánování ukazuje novátorský přístup v propagaci architektury a nabízí příležitost pro diskusi nad budoucím rozvojem Prahy. CAMP je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma pro každého, pro odborníky i pro veřejnost. Zkrátka pro všechny, kdo mají zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.