Přihlášená díla 2018

Tomáš Machovský

Interiér knihovny, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kancelář
Tomáš Machovský
Rolnická 405/102, 747 05 Opava
www.tomasmachovsky.cz
Autor
Ing.arch.Tomáš Machovský
Adresa
Olomouc
Zahájení projektu
06/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Knihovna se nachází v barokní budově bývalého jezuitského konviktu z 16.století, jež dnes patří k nejstarším částem Univerzity Palackého v Olomouci. Knihovna je v přízemí, v severovýchodní části objektu, v návaznosti na vnitřní atrium. Záměrem bylo vytvořit kvalitní a reprezentativní prostředí se zázemím pro studium studentů a důstojným prostředím pro vědeckou práci akademiků, tzv. Richterovu knihovnu, a také zajistit dostatečné kapacity pro uložení cenného knižního fondu ze sbírek Katedry dějin umění, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Koncept prostorového řešení navazuje na stávající historický prostor a drobnými úpravami se snaží o rehabilitaci původní prostorové logiky klenuté místnosti. V prostoru jsou vestavěny knižní regály a pult knihovnice, jež vytváří dominantní prvky a zároveň člení místnost na studijní část a část depozitu, kde jsou umístěny kapacitní pojízdné regály. Součástí je také prostorný studijní stůl a malé zázemí knihovnice. Barevné a materiálové řešení bylo voleno s cílem dosáhnout solidního a reprezentativního výrazu bez výrazných akcentů. I proto byla například zvolena dubová dýha jako povrchová úprava nábytkových prvků. Záměrem navrženého koberce s jemnou linkou, bylo prostoru dodat jemný detail. Prvky sedacího nábytku byly navrženy v souladu se celkovým barevným a materiálovým konceptem. Ve studijní části je navrženo výrazné kruhové svítidlo s mosazným povrchem, v ostatních částech bylo zvoleno subtilní liniové osvětlení. Navržená výmalba respektuje konstrukční logiku prostoru a nechává vyniknout klenutým plochám.
Mapa