Přihlášená díla 2018

zero-order architecture

inOut

Kancelář
zero-order architecture
http://www.zero-order.net/
Autor
ir. Jan Paclt
Spolupracovníci
M. Arch. Giorgio Castellano, MSc. Ondřej Mynařík
Adresa
Praha
Zahájení projektu
01/2017
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Být chvíli in nebo out. Uvnitř a vně. Výstup a nástup. Procházet se, procházet něčím. Jít tam spolu nebo být sám. Prostorová struktura inOut vznikala v pražském Karlíně jako intervence do veřejného prostoru v rámci uměleckého festivalu m3. Na travnatém prostranství v křížení ulic Hybešova, Pernerova a Kubova byla vytyčena osa vymezující dva karlínské světy. První má převážně obytný charakter s klidnými městskými bloky v secesním stylu, budovami škol, areálem Českého rozhlasu, přílehlým parkem a monumentální barokní stavbou Invalidovny. Naopak západní část směrem ke karlínskému tunelu, přístavu a Florenci se zhušťuje a tepe developerskou a dopravní aktivitou. V této ose leží pomyslná páteř struktury, na kterou byly v průběhu několika měsíců připojovány dřevo-kovové články. Takto určený způsob narůstání struktury dovolil reagovat na proměny a při stavbě objevovaný potenciál místa - postupným návrhem výškových a příčných proporcí článků. Výraz se tak rýsoval až během stavby. Tento proces probíhal po celou dobu konání festivalu. Struktura je využívaná při kulturních a sousedských akcích a zůstává na svém místě i nadále. Tak vznikla stěna s vertikálními průhledy (OUT) a z opačné strany prostorově členitější struktura (IN). Smysl a účel obou stran je ponechán k interpretaci kolemjdoucím, školákům a návštěvníkům blízké kavárny.
Mapa