Přihlášená díla 2018

architekt-bt

Hasičská zbrojnice Holašovice

Kancelář
architekt-bt
378 52 Blažejov 9
www.architekt-bt.cz
Autor
ing. arch. Blanka Tancerová
Spolupracovník
Daniel Tancer
Adresa
Holašovice
Zahájení projektu
01/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Tento projekt řešil v historicky unikátní obci Holašovice vybudování hasičské zbrojnice a zázemí pro místní hasiče, které bylo do té doby provizorně v objektu historické kovárny v samotném centru návsi památkové rezervace. Realizací hasičské zbrojnice se kovárna mohla vrátit jejímu původnímu účelu a využití. Návrh hasičárny tuto vazbu využil a zviditelnil a proto jsou na novém objektu navrženy kované prvky jako doplňky dřevěné zvoničky, okapní systém, systém zavěšených posuvných vrat s kovanými detaily, lemování zastřešení vstupní části, nápis na fasádě atd. Kov je jeden z použitých materiálů, i další jsou v místě tradiční - cihelné pohledové zdivo, omítané zdivo s použitím tradičních technologií, pálená střešní krytina, dřevěná okna a dveře, stejně jako vrata a masivní dřevěná zvonička. Jelikož celý návrh objektu, jeho hmoty, materiálového i tvarového řešení je tradiční a koresponduje s historickým prostředím, jsou navrženy detaily (jako např. zvonička, podlouhlá vysoká okna v podkroví, úzká okna do garáží a skladových prostor, netradiční okapní systém bez velkých přesahů střech) v moderním duchu tak, aby bylo patrné, že se jedná o novostavbu, která si "nehraje" na historickou budovu, ale toto unikátní prostředí a objekty kolem sebe respektuje a ctí.
Mapa