Přihlášená díla 2018

Lenka Míková Architekt

Dva domy, srnky a stromy

Kancelář
Lenka Míková Architekt
Myslíkova 9, Praha 1
www.lenkamikova.com
Autor
ing.arch. Lenka Míková
Spolupracovníci
ing. arch. Ivan Boroš, Němec Polák, spol s r.o.
Adresa
jižní Čechy
Zahájení projektu
2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Jak vyhovět současným nárokům na komfort a přitom udržet původního ducha lidové stavby? Dá se vůbec navodit v případě, kdy se chalupa musí kvůli špatnému stavu (i přes všechnu snahu o zachování) téměř celá zbourat a postavit znovu? Do jaké míry má pak smysl opakovat to původní? Tato rekonstrukce hledá odpovědi skrz respekt k původní logice stavení a použití tradičních postupů, snaží se o přirozenost spíš než formální napodobení, pracuje s nedokonalostí a stárnutím. Usedlost, zřejmá už na mapě z roku 1750, tvoří dva domy do L - chalupa a stodola, harmonicky usazené do svažité louky. Zvenku se návrh držel co nejblíž původní podoby, víc se děje uvnitř. Hlavní obytné prostory se otevřely až do krovu, aby vyniknul typický prvek každého stavení - v chalupě černá kuchyně, ve stodole průhled skrz původní vrata. V obou je navíc přidaný černý "komín", který skrývá hygienické zázemí a nese schody do patra. Ve stodole se tato vestavba tyčí jako dominanta, v chalupě je naschvál nenápadná. Dualita dvou domů se nese celým návrhem, navzájem se doplňují. Roubenka slouží pro celoroční pobyt majitele a je pojatá víc tradičně, přestože se musela z velké části postavit nově. V duchu starých chalup je tmavší, uzavřená a intimnější, zásadní roli tu hrají tradičně opracované povrchy - tesané trámy a roubení, hliněné omítky, ručně štípaný šindel. Nové prvky jako vložené patro nebo zádveří se snaží být spíš nenápadné. Stodola zahrnuje letní obývák pokoje pro hosty a zázemí, přístup k ní byl volnější a zásahy odvážnější. Původní kamenné zdivo doplňuje stěna z pohledového betonu s otisky prken, která skrývá schodiště a saunu. Na světlém podbití vyniká původní krov, prostor se otvírá skrz vrata a nové velké okno ve štítu na staré stromy. Pomyslným srdcem domu je krb na kameni z nedaleké stráně.
Mapa