Nominované projekty 2018

idhea architekti

Dům pod ořechem

Kancelář
idhea architekti
www.idhea.cz
Autoři
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., Ing. arch. Ludvík Holub
Spolupracovník
Lucie Vogelová
Adresa
Říčany
Zahájení projektu
01/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Koncept domu sami pro sebe nazýváme obývákem uprostřed zahrady. Dům zahradu rozděluje na jižně orientovanou společenskou část a severně orientovanou klidovou část, které dominuje vzrostlý ořešák. Výškové řešení domu vychází z konfigurace terénu. Dům se skládá ze dvou hmot, které kopírují terén a jsou vůči sobě o půl patra posunuté. Od vstupu je možné sejít o půl patra dolů do „společenské“ části nebo vyjít o půl patra nahoru do „soukromé“ části. Parcela má tvar takové křivé lahve od vína. Hrdlo lahve ústí do ulice, rozšířená část se pak svažuje směrem na jih. Na pozemku se nachází krásný ořešák, který od začátku všem učaroval, nám i klientům. Specifický tvar pozemku a strom určily hlavní koncept projektu. Dům jsme umístili do spodnější, širší části pozemku. Toto řešení nám umožnilo plně využít potenciál zahrady, orientovat dům všemi hlavními prostory směrem na jih za sluncem a zároveň severně směrem k ořešáku orientovat prostory, které vyžadují klid a stín – pracovnu, odpočívárnu sauny, toaletu apod. Před pracovnou je velkorysá terasa, která je odcloněná od hlavní zahrady a kde je v létě chládek, pohoda a výhled na ořech. Kuchyňský prostor s jídelnou má těsnou vazbu na venkovní krytý prostor. Součástí tohoto prostoru je zeď, která cloní obyvatele domu od nehezkých výhledů na sousední pozemek a je v ní integrovaná letní kuchyň a sklad dříví. Garáž se saunou jsme z hlavní hmoty vyčlenili. Toto řešení je energeticky výhodné, umožnilo postavit garáž jinou, levnější technologií a současně umožňovalo etapizaci stavby. Dispoziční řešení je vedeno snahou vytvořit velkorysé vnitřní prostory a zároveň umožnit variabilitu místností, které nejsou dennodenně využívány. Cílem je navrhnout krásný a funkční dům obklopený přírodou. “I try to create homes, not houses.” Louis Kahn
Mapa