Ročník 2018 / Nominace

ARCHOO s.r.o.

Dům nad vodopádem

Kancelář
ARCHOO s.r.o.
Mlýnská 382, 588 56 Telč
www.archoo.cz
Autoři
Jiří Ondráček, Jaroslav Svoboda, Lukáš Komín
Spolupracovníci
Libor Kavalec, Miroslav Hack
Adresa
Telč
Zahájení projektu
2011
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Skromně minimalistická dřevostavba v pasivním standardu se nachází na stísněné parcele při hranici historického jádra města, zapsaného na seznam UNESCO, pod hrází Ulického rybníku nad Telčským potokem. Jednopodlažní kvádr, o rozměrech 19x7x4 metrů, založený na betonových sloupech s mikropilotami, zčásti stojí přímo nad malým vodopádem. K domu vedou obnovené historické kamenné schody, k severozápadnímu uličnímu průčelí přiléhá vstupní chodba, s koupelnou a technickou místností. Bohatě prosklené obvodové stěny obytných místností se naopak obracejí převážně k jižnímu slunci, přičemž jejich prolamování a ustoupení vytváří lodžie shlížející na potok. Pootočený rastr stěn určuje rovněž nepravidelné tvary vnitřních prostor. Konstrukci stavby tvoří systém z lepených nosníků profilu I a lepených profilů z vrstveného dřeva, fasáda je ze sibiřského modřínu, jako vzpomínka na původní dřevěné mlýnské domky. Řízené větrání s rekuperací doplňují krbová kamna. Zastavěnou plochu pozemku nahrazuje vegetační střecha, nyní plně pokrytá netřesky, rozchodníky, kostřavou a voňavou levandulí a zároveň slouží ke zlepšení mikroklimatu, zadržování dešťové vody a pro budoucí využití jako obytné terasy.
Mapa