Přihlášená díla 2018

Fiala + Nemec, s.r.o.

DRN

Kancelář
Fiala + Nemec, s.r.o.
Hybernská 1034/5, Praha 1
www.fialanemec.com
Autor
Ing.arch. Stanislav Fiala
Spolupracovníci
Ing. Jiří Václavů, Ing.arch. Jana Štefuráková, Ing.arch. Milan Vrána, Ing. Jiří Neumann, Ing.arch. Jan Stáhala
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
08/2012
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
V exponované poloze na nároží ulic Národní a Mikulandská v centru Prahy vyrostl moderní polyfunkční dům s názvem DRN. Od roku 1966 sloužila parcela po demolici nárožních domů jako parkoviště, se kterým sousedil barokní Schönkirchovský palác. Pozemky zakoupil v roce 2012 soukromý investor se záměrem vybudovat městský polyfunkční objekt s veřejným prostorem, plochami pro obchody, restauracemi a zázemím pro kancelářská patra. Prolínání barokního světa s moderním, propojení starého a nového jsou motivy, které prostupují celým objektem a najdeme je jak v hlavních stavebních konstrukcích, tak v drobných prvcích interiéru. Novostavba tvoří nároží a spojuje Paláce Dunaj z roku 1930 s barokním Schönkirchovským palácem. Obrys budovy sleduje uliční čáru a na výškové rozdíly svých sousedů reaguje ustupujícími patry lemovanými balkóny se zelení. Na uliční prostor navazuje dvoupodlažní obchodní parter. Čtyři podzemní podlaží ukrývají garáže a technické zázemí. Horní patra obsahují kanceláře, střecha slouží jako terasa. Pohledová železobetonová konstrukce je oživena vkládáním prvků (původní cihly, tašky, kameny, trámy), otisky starých a nových prvků (lana, stromky, různé bednění) a probarvením betonu. Barokní Schönkirchovský palác byl očištěn od dostaveb a nánosů. Odkryty byly hodnotné gotické sklepy, klenby, zdivo kamenné i cihelné, polychromované trámové stropy i cenné malby na stěnách i klenbách. Vše bylo pečlivě zrestaurováno a doplněno s důrazem na řemeslné provedení včetně nového tesařského krovu v barokním tvarosloví. Významným prvkem je pasáž a veřejný dvůr navazující na původní průjezd Schönkirchovským palácem. Dvůr by měl být v budoucnu propojen se sousední školou UMPRUM.
Mapa