Přihlášená díla 2018

HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Dětská skupina na Ministerstvu dopravy

Kancelář
HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Dejvická 688/27, Praha 6
www.hofman-architekti.cz
Autoři
Ing. arch. Robert Hofman, Ing. arch. Eva Melicharová
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
01/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu budovy MD a prostor určených ke stavebním úpravám. Samotná budova MD vykazuje vysoké architektonické kvality, jedná se o dílo architekta Antonína Engela a je to nemovitá kulturní památka. Stavební úpravy jsou provedeny výhradně uvnitř objektu a nezasahují do vnějšího vzhledu budovy. Řešené prostory se nacházejí v 1.pp (vzhledem ke svažitosti terénu jsou v celém rozsahu nadzemním podlažím), v bočním, západním křídle budovy. Křídlo je dvojtrakt, kde užší část (chodbová) je orientována do dvora a širší s pobytovými místnostmi je orientována do ulice. V minulosti byly tyto prostory využívány k účelům ordinace praktického lékaře a denní místnosti pro řidiče. Z tohoto důvodu zde došlo k dobudování drobných místností pro sociální zařízení, kuchyňky apod., především v užším traktu křídla. Návrh stavebních úprav pro Dětskou skupinu zachovává a využívá daný dvojtrakt. Všechny dodatečně vybudované příčky včetně podhledů, starých zařizovacích předmětů byly odstraněny, aby došlo k vyčištění dispozice. Odstraněna byla také většina příček v širším traktu mezi pobytovými místnostmi. V návrhu jsou v užším traktu umístěny opět prostory zázemí (koupelna, wc, kancelář, výdejna jídel) a v hlavním traktu pobytová místnost dětí (herna/jídelna/ložnice) jako jeden velký prostor a oddělená vstupní šatna. Původní zachované stavební prvky i řemeslné výrobky interiéru (dveře, zárubně, okna, radiátory) jsou v maximální míře zachovány a opraveny. Nově vzniklé prostrory pro dětskou skupinu jsou vybaveny novým mobiliářem, odpovídajícím navrženému využití (dětský dřevěný nábytek, herní prvky, úložné prvky pro hračky, výtvarné, sportovní… potřeby, lůžkoviny apod.) Barevnost původních prvků je zachována. Barevnost nových částí je velmi pestrá, odpovídá novému programu - mateřské školce. Pro hlavní vstup jsou využity stávající boční dveře z ul. Lodní mlýny (boční vstup do budovy), na které přímo navazují dveře do vlastní vstupní šatny dětské skupiny. Ze šatny je přímý přístup do hlavní místnosti – herny/jídelny/ložnice, zároveň i do dětské koupelny. Na hlavní místnost je dále navázáno zázemí: koupelny, kancelář a výdejna jídel. U výdejny jídel je zachován vedlejší vstup z průjezdu, který bude sloužit pro zásobování. Další stávající vedlejší vstup u koupelny je zaslepen (se zachováním původních dveří) a prostor před ním je upraven jako denní úschovna kočárků.
Mapa