Přihlášená díla 2018

Mjölk architekti, BoysPlayNice

Dělat les

Kancelář
Mjölk architekti
Soukenné náměstí 23/10, 46001 Liberec 3
mjolk.cz
BoysPlayNice
www.boysplaynice.com
Autoři
Jan Mach, Lukáš Holub, Jan Vondrák, Martin Tůma, Vendula Tůma, Jakub Skokan
Adresa
Praha
Zahájení projektu
2/2017
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
V lesnictví zkratky neexistují. Les jako cyklus hospodářských činností Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva. Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda - kultura, umění - průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský. Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu. Text: Vendula Tůmová
Mapa