Ročník 2018 / Cena partnerů

Cena společnosti velux za práci s denním světlem

CHVOJKA/architekt, Ing.arch.Radek Dragoun

Centrum Caolinum Nevřeň

Kancelář
CHVOJKA/architekt
Zábělská 46, Doubravka, 312 00 Plzeň
www.chvojka.org
Ing.arch.Radek Dragoun
Zábělská 46, Doubravka, 312 00 Plzeň
www.aeroplan.cz
Autoři
Jakub Chvojka, Radek Dragoun
Adresa
Nevřeň
Zahájení projektu
05/2012
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Stromy vyrůstají ze země, jsou k tomu tak předurčeny. Domy byly postaveny a stojí díky úsilí a péči člověka. Nevřeňský hlubinný důl vznikl kdysi dávno, aby lidem přinesl užitek z kaolinu. Lidé, starý kaolinový důl, domy a stromy spoluvytváří paměť tohoto jedinečného místa. O paměť je třeba pečovat, protože bez ní ztrácí člověk svou identitu, ztrácí sebe. Nevřenští proto postavili nové centrum kam můžete přijít, prohlédnout si expozici o kaolinu, navštívit koncert nebo maškarní bál. Postavili jeden dům, ale používají jich několik zároveň. Stavba je situována v Nevřeni, malé vesničce u Plzně (274 obyvatel), na místě vyhořelé hospody a hasičské zbrojnice, tedy v přirozeném těžišti obce, která nemá kostel. Příroda vytváří jeskyně, člověk důlní činností vytváří doly - v obou případech se jedná o dutiny pod povrchem Země. Centrum je dutina uprostřed vesnice, která má poukázat na místní hlubinnou těžbu kaolinu v 19. století. Unikátní kaolinový důl se v Nevřeni dochoval dodnes. Místní lidé chtějí tento podzemní labyrint zčásti zpřístupnit veřejnosti. Dům je postaven na tradičním venkovském, dlouhém půdorysu (cca 37x11m). Kryté zápraží umožňuje umístění venkovní, stále přístupné, expozice a ochranu pro návštěvníky CCN před rozmary počasí. Konstrukce vychází z principu přiznané dřevěné konstrukce v interiéru. Dřevěné lepené vazníky jsou navrženy jako troj-kloubový vazník s uložením na základovém pasu. Dominantní štítové stěny v sobě ukrývají vysoké komíny. Na hasičskou zbrojnici byla osazena nová socha sv. Floriána na kterou se lidé složili ve veřejné sbírce.
Mapa