Přihlášená díla 2018

NOT BAD

Centrum architektury a městského plánování

Kancelář
NOT BAD
Milady Horákové 80, Praha 7
www.notbad.cz
Autoři
Ing. arch. Benedikt Markel, Ing. arch. Dominik Saitl, MSc.
Spolupracovníci
Ing. arch. Martina Požárová, Bc. Vilém Kocáb
Adresa
Praha 2
Zahájení projektu
12/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
V areálu Emauzy na Novém Městě, v podnoží třech Pragerových kvádrů, vzniklo důležité místo pro Prahu — Centrum architektury a městského plánování (CAMP). Jeho hlavním posláním je rozvinout veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy a sloužit jako dostupný zdroj relevantních informací o její přítomnosti a budoucnosti. Výstavní síň byla již v Pragerově původním konceptu, doteď ale svému účelu, kromě pár výstav z počátku 90. let, nesloužila. Prostor byl pro svou staronovou funkci v zásadě dobře připravený, naší snahou bylo očistit ho od vestaveb, velkoryse ho zpřístupnit, technicky ho vybavit a vytvořit neutrální prostředí pro jakýkoli kvalitní obsah. Vedle základní informační funkce nabízí CAMP výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí. Panoramatická projekční stěna 24 × 4 m s rozlišením 8 K skýtá nové možnosti, jak pracovat s obsahem a dovoluje například simulaci městského prostoru v měřítku 1 : 1. Sál obklopuje knihkupectví, studovna, kavárna, amfiteátr (zachovaná část původní koncepce) a venkovní terasa. Akustika sálu je upravena tak, aby bylo dosaženo přijatelné doby dozvuku. Systém osvětlení umí pružně měnit atmosféru sálu. Dostatek podlahových krabic se silovými i slaboproudými rozvody řeší i náročné instalace. Právě flexibilita – schopnost sloužit jeden den výstavě a druhý třeba konferenci – se ukázala jako adekvátní odpověď na všechny ambice, které si projekt kladl. Vizuální identita CAMPu má utilitární charakter. Jejím základem je grid odvozený od rozměru kabřincového obkladu, autentického prvku a nejsložitějšího místa pro instalaci. Tomu je uzpůsoben nábytek a další aplikace. Uzlové body gridu jsou zhmotněny atypickými nerezovými šrouby a maticemi tvořící lesklé cylindrické čepy. Ty slouží jako kotevní systém pro panely s obsahem i jako prostorová navigace.
Mapa