Přihlášená díla 2018

Doležel Architekti s.r.o.

Bytový dům Mydlářka

Kancelář
Doležel Architekti s.r.o.
Charlese de Gaulla 8, Praha 6
www.aude.cz
Autor
Ing.arch. František Doležel
Spolupracovníci
Ing. et Ing.arch. Miroslav Klofáč, Ing.arch. Vojtěch Kolínský, Ing.arch. Vojtěch Kramář, Ing. Helena Doleželová, Ing. Filip Novák
Adresa
Praha 6 - Dejvice
Zahájení projektu
05/2010
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Novostavba bytového domu Mydlářka je součástí postupné kultivace dejvického bytového komplexu z 50. let 20. století, která vzniká ve spolupráci s Úřadem Městské části Praha 6 a zahrnuje umístění dětského hřiště, mateřské školy a dvou bytových objektů doplňujících severní uliční frontu podél ulice Mydlářka. Jedním z těchto objektů je v roce 2017 dokončený dům na pozemku 3136/9, jenž nahradil nevyužívaný přízemní objekt, vklíněný mezi dva stávající bytové domy. Nový bytový objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích střešní atikou nepřesahuje římsy sousedních domů, ale snaží se na omezeném pozemku proluky využít plošný potenciál asymetrickým "vystoupením" z roviny fasády okolních domů a nenásilně tak oživit jednotvárnost uliční fronty. Hlavní vstup je veden z ulice přes předzahrádku. Z vnitrobloku je vyřešen vjezd do podzemních garáží přes autovýtah a točnu ke čtyřem parkovacím stáním. Centrem dispozice domu je komunikační jádro tvořené tříramenným schodištěm a proskleným výtahem. V 1.NP je umístěn jeden menší byt, ve 2. až 4. NP se nachází na každém patře jeden byt s obdobnou dispozicí. Denní část je orientována k jižní prosklené fasádě s lodžií. Při severní fasádě jsou umístěny ložnice. V centru dispozice je koupelna, wc a šatna. Obě fasády jsou vzhledem ke své orientaci řešeny odlišně. V kontrastu s tradičními zděnými bytovkami je jižní fasáda prosklená a výrazně horizontálně členěná lodžiemi po celé šířce objektu. Vertikalitu fasádě dodávají posuvné stínící panely posazené na samou hranu lodžií. Severní fasáda je kombinací francouzských oken s obkladem ze sendvičových velkoformátových hliníkových panelů. Konstrukční systém je tvořen dvěma příčnými nosnými železobetonovými stěnami a ztužujícím schodišťovým jádrem s deskovými stropy a konzolami.
Mapa