Přihlášená díla 2018

Pavel Míček Architects

Baťovský jednodomek, Zlín

Kancelář
Pavel Míček Architects
Tř. T. Bati 196, Zlín
www.pavelmicek.com
Autor
Ing. arch. Pavel Míček
Adresa
Zlín
Zahájení projektu
06/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Autorem původního jednodomku z roku 1936 byl Baťův dvorní architekt Vladimír Karfík. Domek tohoto typu je ve Zlíně jediný. Koncepčně a svou dispozicí je však typickým baťovským domkům hodně podobný. Takřka krychle 10 x 9 x 9,3m. Návrh původní velmi utilitární dispozici jen lehce uzpůsobuje soudobým požadavkům mladé pětičlenné rodiny. V přízemí došlo k prostorovému prolnutí více místností, jejichž vzájemný vztah se může formou posuvných stěn různě proměňovat. Interiér je kompletně integrován do původní struktury domu. Některé okenní otvory byly protaženy až k podlaze, šířka s původními překlady zůstala zachována. Dům je tak více otevřen do zahrady a umožňuje příčné průhledy v obou směrech. Atmosféru v domě významně ovlivňuje vztah původních konstrukcí a materiálů s novými. Jejich společným jmenovatelem je nahota bez kamuflujících vrstev. Původní materiály: očištěné původní zdivo – ponecháno režné, znovu osazené repasované dubové parkety. Nově jsme použili březovou překližku, syrovou ocel, polyuretanovou stěrku. Byl tak vytvořen soudobý interiér, který v plné míře ctí historický odkaz.
Mapa