Přihlášená díla 2018

FUSIONarchitects, PEŠÁKarchitekti

Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves

Kancelář
FUSIONarchitects
Nad Přívozem 807/9, 147 00 Praha 4 - Braník
www.fusionarchitects.cz
PEŠÁKarchitekti
Trojická 9, 128 00 Praha 2
www.pesakarchitekti.cz
Autoři
Ing. arch. Jan Lapčík, Ing. arch. Michal Pešák
Adresa
Ostrožská Nová Ves
Zahájení projektu
07/2012
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Areál Obecního úřadu v Ostrožské Nové Vsi Tvoří 3 budovy propojené vnitroblokem v celek. Rekonsruované kino Slouží provozu úřadu a kulturní centrum obce. Přední nižší část tvoří přepážková hala prosvětlená stropním světlíkem s provozy pošty a úřadu. Zároveň hala slouží jako foyer pro víceúčelový sál v době konání kulturních a společenských akcí. Fasáda této části je řešena dřevěným horizontálním obkladem. Navazuje stupňovitý sál s ponecháním členění na jeviště a hlediště. Zbylé prostory tvoří zázemí účinkujících, toalety, technické místnosti. Hmoty sálu a zadní části jsou omítnuty s barevným akcentem tektoniky objektu. Novostavba úřadu Dům členěn na vyšší a nižší část. Třípodlažní část do ulice Záhumení tvoří kanceláře a jednací místnosti se zázemím a vertikálním propojením. Střecha slouží jako vyhlídková terasa. Fasádu tvoří obklad pískovcovými deskami s nepravidelně rozmístěnými okenními otvory. Zadní jednopodlažní část vyplňuje obřadní síň se a zázemím přístupná z vnitrobloku. Tato část je omítnuta. Hlavní vstup do obou objektů je zvýrazněn zavěšenou markýzou sloužící zároveň jako balkón úřadu. Tato vizuálně oba objekty propojuje a tvoří nástup do vnitrob––loku. Knihovna Jednopodlažní objekt obrácený do ulice Dědina s omítnutou fasádou a se sedlovou střechou s keramickou krytinou pouze soudobými detaily zdůrazňuje svůj význam v rámci obce. Halový prostor s hlubokou dispozicí prosvětlují střešní světlík a vnitřní atrium. V zadní části přístupný z vnitrobloku je umístěn převýšený víceúčelový sál s fasádou s dřevěným horizontálním obkladem. Zahrada Propojuje objekty ve vnitrobloku pomocí teras a dlážděných ramp. Techno / eko Zdroj tepla a chladu a příprava TUV je tepelné čerpadlo země/ voda. Voda ze studny využita k závlaze zahrady a splachování toalet.
Mapa