Hlavní cena

Hlavní cena třetího ročníku České ceny za architekturu 2018 udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Cena partnerů

Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat některé z přihlášených děl, případně osob, a nominovat je na udělení Ceny partnerů.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.

Nominace

Přihlášené projekty