Ročník 2017 / Nominace

Šafer Hájek architekti s.r.o.

Základní škola v Dobřichovicích

Kancelář
Šafer Hájek architekti s.r.o.
Pod Radnicí 2a, Praha 5
www.sha.cz
Autoři
ing.arch Oldřich Hájek, prof.ing.arch Jaroslav Šafer, ing.arch Olga Kostřížová (spoluautor), ing.arch Jakub Koníř (spoluautor), ing.arch Pavel Lesenský (spoluautor), ing.arch Radek Toman (spoluautor), ing.Aleš Marek (projektant)
Adresa
Dobřichovice
Zahájení projektu
2011
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Celková hmota nové přístavby maximálně využívá celý pozemek až k jeho východnímu kraji. Vzniká tím budova, složená ze stávající a nové části o celkové délce podél ulice 5. května cca 70 metrů. Hlavní vstup do budovy byl umístěn z východní strany, tj. v místě, kde bylo možno vytvořit dostatečně velký a bezpečný předprostor pro shromažďování žáků před a po vyučování. Nová přístavba je rozdělena na dvě hmoty. První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje bouranou nejstarší část školy. Druhá, dvoupodlažní část je tvořena souborem jednotlivých hmot učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem multifunkční „knihovny“. Hmotově jsou obě části komplexu spojeny velkou střechou, která spojuje menší části kompozice v jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko. Vstupní část je navržena jako dvojpodlažní, využívající úroveň mezi 1.NP a suterénem, kde jsou umístěny centrální šatny žáků. Ze vstupního prostoru lze přímo pokračovat o půl patra výše do 1.NP. Učebny a kabinety jsou zorganizovány do podobných dvojpodlažních bloků, které se několikrát opakují. Mezery mezi jednotlivými bloky přivádějí do vnitřních prostor školy denní světlo. Toto řešení přispívá k zmenšení měřítka a lépe kontextuálně navazuje na rozptýlenou zástavbu objektů na jihu a východě. Nová část budovy je se stávající budovou školy spojena v úrovni přízemí i patra. Navržené hmotové a provozní řešení je podpořeno volbou materiálů fasády. Jednotlivé bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru. Technické řešení tohoto obkladu spolu s návrhem veřejné zeleně v parteru počítá s pokrytím části dřevěné fasády popínavou zelení.
Mapa