Ročník 2017 / Nominace

Šépka architekti

Vnímání

Kancelář
Šépka architekti
Heyrovského náměstí 7, Praha 6, 162 00
www.sepka-architekti.cz
Autor
doc.ing.akad.arch.Jan Šépka
Spolupracovník
Ing. arch. Jan Bárta
Adresa
České Budějovice
Zahájení projektu
12/2015
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití. Barokní Samsonova kašna umístěná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích představuje významnou památku a symbol města. Její umělecká kvalita je nezpochybnitelná a v současné době si nikdo z nás nedokáže představit náměstí bez této dominanty. Otázkou ale může být, zda dnes takové dominanty nevnímáme již jen mimoděk. Procházíme kolem nich každý den a díky tomu, že jejich hodnota je historicky i prostorově potvrzena, nepřemýšlíme již o podstatě této památky, ani o vztahu k prostoru velkorysého náměstí. Samsonova kašna se přibližně na tři týdny ocitla v kruhovém prostoru, který jí jednak separoval od samotného náměstí, a zároveň ji vytvořil klidné pozadí i intimitu, která tato dominanta nikdy neměla. Kašna se tak ocitla jako šperk v galerii. Kruhový prostor byl přímo propojen cestou se schody s prostorem prvního patra Domu umění, kde se objevil opět kruh, ale v jiných souvislostech. Návštěvník se v prostoru galerie mohl pohybovat pouze po vymezené kruhové cestě a do volných prostor galerie se vlastně nedostal. Záměrné odcizení kašny a zvýraznění vstupu do Domu umění oknem je celkovým smyslem projektu. Do zajímavé konfrontace se tak dostávají věci, které spolu zdánlivě nesouvisí. Tato instalace nestála pouze na základě vlastní výtvarně architektonické intervence, ale byla rovněž doplněna třemi debatními večery za účasti hostů z řad odborníků, umělců, architektů i politiků - o blok přednášek a diskusních pořadů pro veřejnost, vztahujících se k historii i současnosti náměstí a jeho využití, ale i ke vztahu současného umění a architektury. Instalaci vidělo přes 36 000 návštěvníků.
Mapa