Přihlášená díla 2017

ADR s.r.o.

Vila Na Zátorce

Kancelář
ADR s.r.o.
Libínská 3127/1, Praha 5
www.adr.cz
Autoři
ADR s.r.o. / Petr Kolář, Aleš Lapka, Mimolimit s.r.o. / Barbora Škorpilová
Spolupracovníci
Ondřej Bican, Petra Straková, Vítězslav Kůstka
Adresa
Praha 6
Zahájení projektu
01/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Rekonstrukce neobarokní vily v Praze Bubenči a její úprava na reprezentativní sídlo soukromé společnosti. Původní vila v památkové zóně Bubenče prošla výraznou komplexní rekonstrukcí, tak aby splňovala současné funkční a dispoziční požadavky na využití jako reprezentativní sídlo soukromé společnosti. Tato rekonstrukce spočívala především ve vybudování personálního a technologického zázemí v suterénu, reprezentativního vstupního podlaží a dalších tří podlaží včetně podkroví s kancelářemi a jim odpovídajícím zázemím. Zároveň proběhla výrazná úprava parteru. Nově vydlážděná plocha v přední části pozemku umožňuje parkování dostatečného počtu automobilů. V rámci celkové rekonstrukce zahrady v zadní části pozemku byly odstraněny nemocné dřeviny, které byly nahrazeny novými. Pod vzrostlými stromy byla vydlážděna plocha pro venkovní posezení. Mezi hlavní dispoziční úpravy v rámci interiéru patří zrušení centrálního schodiště přízemní haly vedoucí do 2.NP, jeho funkci převzalo prodloužené boční, původně obslužné schodiště. Další výraznější úpravou bylo propojení podkroví s prostorem krovu, kde vznikly další kancelářské prostory. V rámci úprav exteriéru objektu byla důsledná snaha o navrácení původního stavu fasády na základě vypracovaného stavebně historického průzkumu, který prokázal, že v minulých dekádách byly na objektu provedeny nevhodné opravy a nátěry. Objektu se tedy vrátila tvrdá kamenicky opracovaná omítka v původní barevnosti.
Mapa