Přihlášená díla 2017

ellement architects s.r.o.

Víkendový dům ve Velkých Karlovicích

Kancelář
ellement architects s.r.o.
Vysoká 1029, Zlín 76001
www.ellement.cz
Autoři
ing. arch. Hana Maršíková, ing. arch. Jitka Ressová, MgA. Jan Pavézka
Spolupracovníci
ing. arch. Martin Velecký, BcA. Michal Babic, ing. arch. Kateřina Páterová
Adresa
obec Velké Karlovice
Zahájení projektu
2013
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Novostavba víkendového domu se nachází ve východní části Velkých Karlovic – Leskové. Pozemek je přímo u hlavní komunikace – trase vedoucí do slovenského Makova. Z jihu je dům zastíněn zalesněným kopcem a z obou stran pozemku jsou domy. Pozemek se nachází v CHKO Beskydy – Javorníky, v rámci chráněné krajinné oblasti jsou dány regulace novostaveb. V rámci návrhu domu jsme tyto pravidla respektovali a dům zároveň obohatili o novodobé vstupy, které jsou v souladu s charakterem a užíváním domu. Vzhledem k zastínění pozemku a exponovanému místu, jsme dům navrhli tak, aby byl uzavřen sám do sebe. Srdce domu – pomyslné světlo a teplo tvoří pec, která je umístěna ve středu dispozice a kolem ní se odvíjí život. Podél pece stoupá schodiště do podkroví objektu. Toto místo je přisvětleno světlíky působící jako komínové těleso a díky tomu světlo dopadá do středu - těžiště domu. Hřeben střechy zezadu dopředu stoupá, reaguje tak na vnitřní dispozici a zároveň dům vyrůstá ze svahu a dostává působivé měřítko. Dům je ze tří stran možné uzavřít posuvnými dřevěnými paravány, kterými se uzavírá západní i jižní veranda a zároveň se vytváří intimní prostor. Tímto se odstíní od rušné komunikace a paravány také fungují jako bezpečnostní prvek pro uzavření objektu. Z východní strany objektu je zapuštěním stěny a přesazením střechy vytvořen sklad dřeva, typický prvek pro valašské chalupy. Samotný dům je navržen jako dva tradiční domy v jednom – zadní část domu včetně bočních stěn, které jsou v kontaktu s terénem je kamenná stodola. Přední část domu, která je oddělena verandami a skladem dřeva od terénu je přepisem dřevěnice, stejně tak i celé podkroví. Při stavbě domu se používaly tradiční materiály – pískovec, modřínové šindele a obklady z modřínu provazující exteriér i interiér domu.
Mapa