Přihlášená díla 2017

AND spol. s r.o., D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Údolí slonů

Kancelář
AND spol. s r.o.
Dr, Václava Holého 16, 180 00 Praha 8
www.andarch.cz
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45A
http://d-plus.cz/
Autoři
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Josef Klika, Ing. arch. Pavel Ullmann
Adresa
Praha
Zahájení projektu
2008
Dokončení realizace
2013
Popis projektu
Údolí slonů. Zoologické stavby jsou jedny z nejvíce fascinujících architektonických úloh. Zoo Praha je i díky jejím expozicím řazena na 4. místo na světě. V současné době nejlepší, architektonicky nejpropracovanější areál pro slony indické ve střední Evropě vznikl na ploše cca 1ha v severní části pražské zoo. 10 slonů zde má k dispozici venkovní i vnitřní bazény, travnaté i písčité plochy, mohou se dělit na různé skupiny, samec může být sám nebo se stádem. Sloni indičtí jsou ohroženým druhem, architektura pro jejich záchranu má tedy velkou ekologickou hodnotu. Zvolená lokalita pro areál byla výhodná proto, že chovaní indičtí sloni jsou lesní zvířata. V celé expozici se podařilo zachovat mnoho vzrostlých stromů, které tvoří stín. Návštěvník pozoruje zvířata od jihu, což je správný směr pohledu, protože při pohledu na zvířata není oslněn sluncem. Obrovský pavilon je zcela skryt v terénu. Je součástí rafinované krajinářské hry s jednotlivými plány. Kompozice pohledů na zvířata má svá témata, scénografické i dramaturgické řešení. Před každou návštěvnickou vyhlídkou je navrženo popředí, střední plán, ve kterém se jako hlavní aktéři pohybují zvířata, a pozadí s několika horizonty. Rámec scenérie tvoří okolní krajina s kopci kolem údolí Vltavy pod sídlištěm Bohnice. Pavilon svým přísným minimalistickým interiérem v pohledovém betonu a strohou dispozicí přímo navazuje na soudobou architektonickou tvorbu "pro lidi".
Mapa