Ročník 2017 / Nominace

Ateliér Dvořák architekti

Studentský klub Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kancelář
Ateliér Dvořák architekti
Riegrova 2610/6b, 370 01 České Budějovice
www.arch.cz/dvorak
Autoři
Ing. arch. Jan Dvořák, Ing. arch. Michaela Dvořáková,
Spolupracovník
Ing. Vojtěch Dušek
Adresa
České Budějovice
Zahájení projektu
02 2014
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Studentský klub Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Přírodní charakter lokality s otevřeným prostorem centrální části kampusu Jihočeské univerzity ovlivnil architektonický návrh domu, který je situován v přední části parku ve vazbě na Studentkou ulici. Představě o formě domu nejvíce odpovídal návrh „solitérního“ přízemního bezbariérového objektu lehce usazeného na pozemku. Stavební objemy jsou záměrně rozděleny do 2 provozně oddělených částí (studentský klub a kanceláře), které společně sjednocuje horizontální střecha organického – elipsovitého tvaru. Tato forma řešení střechy není samoúčelná, ale reaguje na skutečné poslání - funkci domu, tzn. poskytnutí přístřeší, odpočinku i relaxace studentům a veřejnosti pod průchozími zastřešenými prostory. Charakteristickým znakem domu je lapidárnost, transparentnost a prostupnost. Ke vstupu do objektu zve rampa ústící ze Studentské ulice do vstupní pasáže a symbolizuje bránu mezi veřejnou částí kampusu a rekreační zelenou plochou. Otevřenost studentského klubu je podpořena návrhem prosklených stěn s možností otevření na terasu kavárny a do venkovního prostoru.
Mapa