Přihlášená díla 2017

Studánky

Kancelář
Autoři
Václav Cigler, Michal Motyčka
Adresa
Praha 7
Zahájení projektu
01/2015
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Výtvarné intervence dlouholetého tandemu dvou umělců Václava Ciglera a Michala Motyčky jsou příkladem absolutoria formy, čistoty výtvarného jazyka a velkého gesta nejenom v materiálu skla a v práci se světlem a daným prostředím v site-specific dílech. Instalace sedmi studánek v trojském zámeckém parku vycházela z barokní kompozice přírodních tvarů, které svými klidnými nebo čeřenými vodními hladinami dané prostředí oživují z bezprostředních i vzdálených pohledů a potvrzují tak historickou představu o kreativních proměnách za tím účelem koncipovaného krajiného prostředí s úmyslem vytváření nových vztahů mezi člověkem, architekturou a jejím okolím na principu vody a světla. Práce, které byly v prostorech Trojského zámku a jeho parku realizovány, jsou ukázky toho, čím se autoři v minulosti zabývali a zároveň i pokusem vést s tímto umělecky a esteticky uceleným prostředím dialog současnými prostředky a takto jej svým způsobem ozvláštnit. V prostoru instalace vnímáme vymezenou krajinu s horizontem a její světelné chvění, čeření, zrcadlení, odrazy a jejich mizení. Abstraktní čistota geometrických tvarů a současně jejich jemná smyslovost jsou příznačné vyjadřovací prostředky, které divákům nabízí poetickou koexistenci přírodních a výtvarných prvků.
Mapa