Ročník 2017 / Výjimečný počin

Miroslav Brýdl, Jan Janeček, Michal Kortyš, Radomil Kašpar

Starostové města Litomyšl

Odůvodnění Akademie ČCA
Starostové města Litomyšl po roce 1989 Miroslav Brýdl, Jan Janeček, Michal Kortyš a Radomil Kašpar si zaslouží uznání a ocenění za svoji soustavnou práci pro město, která vedla ke vzniku mimořádného fenoménu města Litomyšl, kde se daří koncepčnímu uvažování o městě i dobré architektuře. Zvláštní ocenění si pak v této souvislosti zaslouží jejich schopnost spolu komunikovat i poté, co odešli z funkce starosty, což vede ke kontinuitě této práce, kdy změna starosty neznamená změnu v přístupu k rozvoji města (jev u nás dosti ojedinělý). První porevoluční starosta Miroslav Brýdl se zasloužil o počáteční správné nastavení pravidel a o následný rozkvět svého města po roce 1989. Díky jeho postojům, názorům a úsilí se významně posunulo vnímání a role architektury ve městě. Jeho snažení vedlo k zápisu zámeckého areálu na seznam světového dědictví UNESCO. Za dvanáct let v úřadu se zasadil o řadu významných staveb projektovaných špičkovými architekty, z nichž mnohé získaly ocenění. Miroslav Brýdl ani v náročnějších situacích neustával v podpoře architektury a duchovního prostředí. Prokázal, jak důležité je pro město naslouchání městské architektce Zdeňce Vydrové a také spolupráce s dalšími architekty, a dokázal možností využít. Podílel se významně na proměně architektury v Litomyšli jako politik a nyní je stále aktivní i jako občan.
Medailonek