Ročník 2017 / Mimořádná cena

Mimořádná cena Ministerstva průmyslu a obchodu za přístup a revitalizaci průmyslového objektu

Šafer Hájek architekti s.r.o.

Společenské centrum Breda & Weinstein

Kancelář
Šafer Hájek architekti s.r.o.
Pod Radnicí 2a, Praha 5
www.sha.cz
Autoři
ing.arch Oldřich Hájek, prof.ing.arch Jaroslav Šafer, ing.arch Laco Fecsu (spoluautor), ing.arch Olga Kostřížová (spoluautor), ing.arch Jakub Koníř (spoluautor), ing.arch Radek Toman (spoluautor), ing.Aleš Marek (projektant)
Adresa
Opava
Zahájení projektu
2008
Dokončení realizace
2012
Popis projektu
Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové společenské a komerční centrum BW. V další etapě bude toto centrum spojeno se stávajícím obchodním domem Breda z 30 tých let minulého století. Komplex budov bývalého měšťanského pivovaru ( Zlatovar) se nachází na východním okraji historického jádra města Opavy. Po dohodě s orgány památkové péče byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré sladovny a nové sladovny, fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské a komínové těleso. Dále interiéry varny a spilky s konstrukcí zaklenutí . Klíčové stávající objekty dvou sladoven , varny a spilky jsou velmi logicky umístěny ve vztahu k původním hradbám a poloze historického jádra . Přirozeně se tak staly základem prostorového a funkčního uspořádání nového komplexu . Podél stávajících objektů byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k rotundě stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají součástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky orientace v komplexu. Po vyřešení majetkové situace je investor projektu připraven napojit nový komplex na stávající Bredu. Objem komplexu je záměrně rozdělen do více menších částí pomocí zasklených atrií, a pomocí artikulace stávajících budov . Komplex tím získává měřítko, které je více v souladu s měřítkem rostlé okolní zástavby. Většina velkých střech jsou navrženy jako zelené terasy s výhledy. Hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech.
Mapa