Přihlášená díla 2017

ARCHITEKTI Grygar & spol.,s.r.o.,

Rozhledna Hýlačka

Kancelář
ARCHITEKTI Grygar & spol.,s.r.o.,
Bubenská 1477/1, 170 00 Praha - Holešovice
http://www.architekti-grygar.cz
Autoři
Ing.arch. David Grygar, Ing.arch. Martin Kocich, Ing.arch. Pavla Kosová,
Adresa
Tábor - Větrovy
Zahájení projektu
5/2013
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Rozhledna Hýlačka Nová rozhledna Hýlačka byla otevřena v srpnu 2015 na místě původní stavby, postavené roku 1920 a zničené ohněm v roce 2012. Stará dřevěná věž s výhledem na historické město Tábor připomínala jeho husitský odkaz, a byla velmi oblíbená jak místními, tak návštěvníky regionu. V roce 2012 byla na novou Hýlačku vypsána arch. soutěž. S ohledem na výše zmíněné historické souvislosti a požadavek vypisovatele (KČT) na podstatně vyšší a přitom cenově přijatelnou věž, také s ohledem na požadavky požární ochrany, jsou klíčové myšlenky našeho návrhu tyto: 1/ Nová věž je ocelová, tvarově inspirovaná původní stavbou, avšak zcela moderní. Vyhlídková plošina je na dvou sloupech nesoucích schodiště. Sloupy jsou kotvené do základů a zajištěné pomocí ocelových táhel odkazujících na hrany původní rozhledny. 2/ Nová věž je transparentní. Diagonální členění původního pláště je zopakováno v kosočtverném rastru nerezové sítě tvořící obal schodiště rozhledny. 3/ Na vyhlídkové plošině je použito dřevo, tradičně spojované s rozhlednami KČT. Na podlaze a podhledu vyhlídkové plošiny bylo využito dřevo stromu poraženého na místě stavby. Věž je umístěna v intravilánu městské části Tábor - Větrovy na velmi komorním místě v blízkosti obytných domů. Parter rozhledny tvoří přirozené místo setkávání. Vyhlídková plošina je dle požadavku investora ve výšce 25 m nad terénem. Celková výška věže je 35,6 m. Původně navržené dřevěné zázemí nebylo z finančních důvodů zatím realizováno. Náklady na stavbu dosáhly necelých 6 milionů Kč.
Mapa