Přihlášená díla 2017

SOIP architekti

Rodinný dům v Modré u Velehradu

Kancelář
SOIP architekti
Lavičky 778/3, Brno
www.soip.cz
Autor
Ing. arch. Ivan Palacký
Spolupracovník
Ing. arch. Tomáš Doležal
Adresa
Modrá u Velehradu
Zahájení projektu
2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Rodinný dům je koncipován jako klasický archetyp se sedlovou střechou, který odkazuje ke konzervativnímu prostředí vesnice. Zároveň je ale obklopen moderními prostorotvornými prvky. Záměrem je vyhnout se komplikované sestavě nutných obslužných objektů před domem (dvojgaráž se zázemím) a namísto toho vytvořit kompaktní objekt, který se na několika místech otevírá okolí (odsazení obvodové zdi nebo její perforace ve vybraných místech), avšak zároveň vytváří intimní vnitřní prostředí pro život rodiny. Hierarchie prostorů: a/ „Předpolí“, tvořené závětřím, dvojgaráží, skladem a vnitřním dvorem – část pro odpočinek, odcloněný od okolí (jihozápadní orientace). b/ Vlastní rodinný dům – hlavní obytná část c/ přístavby bazénu a svažitých teras – část pro odpočinek otevřený do zahrady (východní orientace) Tímto rozvrstvením návrh částečně eliminuje neideální orientaci pozemku ke světovým stranám (důležitá jihozápadní strana proti svahu a k hlavní příjezdové cestě). Obývací pokoj je tak do značné míry orientován na jihozápad do vnitřního dvora, čímže je dosaženo maximální možné intimity a zároveň je otevřen směrem k nejatraktivnějšímu výhledu na okolní přírodní rámec (východním směrem).
Mapa