Přihlášená díla 2017

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Rodinný dům Moravský Kras

Kancelář
Adam Rujbr Architects s.r.o.
Srbská 22, 612 00 Brno
www.ararchitects.cz
Autor
Ing. arch. Adam Rujbr
Adresa
Moravský Kras
Zahájení projektu
10/2011
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Tvar domu je tvořen třemi základními hmotami spojenými v jeden celek. Dominantní dvoupodlažní kvádr uprostřed kompozice je doplněn dvěma přízemními – východním technickým a západním obytným. Hlavní hmota domu (dvoupodlažní) navazuje svou východní hranou na prodloužení uliční čáry přilehlé bezejmenné ulice. Jižní hrana domu je souběžná s hranicí lesa, od kterého je vzdálena 40 m. Tato vzdálenost by měla umožňovat proslunění domu i v zimních měsících. Dům je zastřešen plochou střechou, bíle omítnutý, okna mají tmavošedé hliníkové rámy. Okna mají různou výšku parapetu a nadpraží podle účelu místnosti. Tato rozdílnost vytváří na fasádách hravou geometrii. Ortogonální tvary kvádrů oživuje oválný výstup na sluneční terasu a spirála točitého schodiště propojující terasu v přízemí s terasou v patře. Východní přízemní kvádr je technický, je věnován parkovacím stáním, garáži, nachází se zde zádveří, sklad a šatna, částečně sem zasahuje i apartmán hostů. Ze strany vstupu je prostor kryt před povětrností přesahující střechou. Patrový kvádr je věnován vlastním obytným místnostem s příslušenstvím a tvoří zároveň hlavní komunikační uzel domu. Západní kvádr tvoří hlavní společenskou část domu, nachází se zde obývací pokoj s jídelnou. Přesah střechy na jih zajišťuje účinné stínění a zároveň umožňuje pobyt i při dešti. Nezanedbatelnou roli hraje terasa navazující na obytnou část. Tato terasa umožňuje pohodlné posezení s výhledem na les a do kraje a zároveň kryté před větrem a zraky chodců z ulice. Součástí terasy je zapuštěný bazén se zasouvací podlahou.
Mapa