Ročník 2017 / Nominace

P.P. Architects s.r.o.

Revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou

Kancelář
P.P. Architects s.r.o.
Horova 1918/38b, Brno 616 00
www.pparchitects.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Denisa Mikesková, Ing. arch. Luboš Františák Ph.D, Ing. Marek Holán
Spolupracovník
Ing. Pavel Matonoha
Adresa
Bílovice nad Svitavou
Zahájení projektu
12/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Stavba řeší centrum obce v Bílovicích nad Svitavou. Součástí zadání bylo vytvořit nový obecní úřad, knihovnu, obřadní síň, poštu, letní výčep a zahrádku obecní hospody a sociální zázemí hospody, včetně přilehlých ploch, tedy hlavní náměstí obce (které do té doby chybělo), včetně zajištění parkování, náves a nádvoří. Důležité pro nás bylo dodržení rostlé formy historického urbanismu a komorního měřítka. Proto se nové objekty snaží držet a doplnit uliční čáru ulice Žižkova. Prostor nově vzniklého náměstí je od ulice odcloněn trojicí stromů vybíhající z parkoviště, zakončené jedním větším solitérním stromem doplněným záhonem trvalek a posedovým platem dokola. V centru náměstí je v dlažbě umístěn vodní prvek v podobě pětice vodních vstřiků v dlažbě. Objekt knihovny je situován do druhého plánu, do klidové části náměstí. Důstojnost stavbě dává vysoký řád a předsazená střecha, podporovaná sloupovým dřevěných lepených vazníků. Vzniká tak průchod mezi knihovnou a obecním úřadem, do prostoru nádvoří, které tvoří předprostor obřadní síně a letní zahrádku výčepu Bílovické hospody. Odtud je přístupná a tedy zcela v klidové části nádvoří umístěna obřadní síň a sociální zařízení společné pro hospodu, obřadní sál i knihovnu. Nádvoří je nově vybouraným průchodem spojeno i s prostorem návsi, před obecní hospodou. Celý průchod, spojující náves s náměstím je možné v nočních hodinách uzavřít oboustranně mřížemi proti vandalům. Architektonická forma obecního úřadu a pošty je jednoduchá. Jde o jednopodlažní objekty se sedlovou střechou s keramickou pálenou krytinou režné barvy. To objektům umožní lépe zapadnout do okolí jednopodlažních, převážně rodinných domů. Důstojnost veřejné správní budovy je podtržena kamenným obkladem meziokenních pilířů obecního úřadu.
Mapa