Ročník 2017 / Nominace

Atelier M1 architekti s.r.o.

Rekonstrukce severního křídla Jezuitské koleje

Kancelář
Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1, 160 00 Praha 6
www.atelierm1.cz
Autor
Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba
Adresa
Kutná Hora
Zahájení projektu
09/2009
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Staré a nové obrazy Rekonstrukce části stavby ve stylu monumentální barokní architektur. Rekonstruované severní křídlo slouží - stejně jako zbytek budovy bývalé jezuitské koleje - pro potřeby krajské galerie. Jezuitská kolej byla nejdříve sídlem mužského mnišského řádu. Jezuité byli učiteli, kteří vychovali osvícence, kteří své učitele zničili. Budova se tak po josefínských reformách stala kasárnami. Až dnes mohou do tohoto prostoru vstoupit i ženy. Na první pohled budova působila chladně. Pod nánosy krycích výmaleb i v rytmizaci a geometrii jsme však nalezli vřelost,která se stala předmětem práce. Budova jezuitské koleje je monumentální nejen řádovostí, ale i rozměry. Stavěla se tak dlouho, že se během výstavby změnil stavební sloh. Orsi během prvních let výstavby zemřel. Stavba započala severním křídlem v raném baroku a skončila křídlem středním ve stylu baroka vrcholného, ač stále podle Orsiho konceptu. Autory vnesených malovaných momentek byli klasicistní a neobarokní a socialističtí anonymové. Na povrchy architektury se navrstvily jemné výjevy tvořené zvolna mizející polychromií, fragmenty původních geometrií a časem zerodované malované figury. V předkládané práci odhalujeme staré a zároveň vytváříme své vlastní obrazy a prostory s vědomím historického konceptu v kontinuální linii.
Mapa