Přihlášená díla 2017

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.

Rekonstrukce / renovace interiéru kaple sv. Kříže,

Kancelář
PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.
Londýnská 28, Praha 2
www.petrfranta.eu
Autor
Ing.arch. Petr Franta
Spolupracovníci
Ing.arch. Lucie Laštovičková, Ing.arch. Štěpán Sekera
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
02/2008
Dokončení realizace
2012
Popis projektu
Svatovítský poklad, jedinečný soubor liturgických předmětů, které se během staletí soustředily v majetku Svatovítské kapituly, patří k největším a nejcennějším svého druhu na světě. Stavební práce se soustředily na úpravy mikroklimatických podmínek prostoru kaple – na muzeální kvalitu kontroly klimatu. Historický teplovzdušný systém vytápění pocházející z poloviny 19. století byl využit v nově vybudovaném klimatizačním systému kaple, takže expozice Svatovítského pokladu obsahuje i nejvzácnější artefakty. Do prostoru lodi kaple je upravený vzduch veden štěrbinami v kruchtách na úrovni prvního patra. Ve vstupním vestibulu jsou vloženy dvě celoskleněné stěny k oddělení výstavního prostoru, které jsou součástí klimatického systému expozice. Ve spojovací chodbě, jižní předsíni a vstupním vestibulu byla vyměněna nepůvodní dlažba umožňující položení teplovodního podlahového vytápění a systému teplovzdušných kanálů. Vedení elektrických rozvodů a veškerá elektroinstalace je přivedena shora po ocelových lankách napnutých ve výšce oratoří, nezasahuje do historické mramorové dlažby, ani žádných historických detailů. Expozice Svatovítského pokladu ponechává plné vyznění všem historickým prvkům interiéru. Do restaurovaného prostoru kaple vkládá transparentní prvky z čirého skla, které slouží jako schrána k vystavení Pokladu, volených vždy adekvátně k danému prostoru expozice. Ve spojovací chodbě jsou drobné předměty – relikviáře, monile, pektorály, malé deskové malby - umístěny v plochých nástěnných, velkoplošných skleněných vitrínách na temně modrém pozadí. V lodi kaple jsou vitríny dimenzované na větší liturgické předměty. V jižní předsíni jsou umístěny historické liturgické textilie ve stolových a stojacích velkoplošných skleněných vitrínách.
Mapa