Přihlášená díla 2017

Ing. arch. Jaromír Sedlák

Rekonstrukce funkcionalistického rodinného domu v Brně

Kancelář
Ing. arch. Jaromír Sedlák
Lužická 2091/5
www.jaromirsedlak.cz
Autoři
Ing. arch. Jaromír Sedlák,
Spolupracovník
Ing. Jan Eliáš
Adresa
Brno
Zahájení projektu
06/2011
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Dům je součástí hodnotné funkcionalistické zástavby celé ulice z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, která si dodnes udržela v podstatě původní charakter navzdory mnohým pozdějším stavebním úpravám. Autorem původního návrhu zástavby byl stavitel Alois Kuba (1901 – 1979). Archivní plány jsou datovány rokem 1927. Jednalo se o typový projekt, který byl na této ulici realizován opakovaně s drobnými obměnami. Rekonstrukce domu vyhovuje současným nárokům na bydlení, avšak s maximálním respektem k autentické materiálové a estetické podstatě stavby, a to nejen pokud jde o průčelí, ale rovněž o vnitřní uspořádání. Cílem rekonstrukce bylo uchovat zejména genia loci stavby z 20. let. XX. století. Koncepce je založena na předpokladu, že pozdější stavební vývoj i veškeré změny, které přinesl život v domě, stejně jako jeho fyzické stáří, nelze ze vzhledu a ustrojení obydlí vymazat. Původní objem - jádro domu - je navenek jasně čitelné typickou bílou omítkou a kastlovými okny, zatímco všechny pozdější změny, části, které podlehly stavebnímu vývoji a zásahům do původní struktury jsou odlišeny šedou barvou. V interiéru zůstává zachováno původní schodiště a také většina truhlářských výrobků. Výsledek představuje symbiózu typické brněnské meziválečné architektury s požadavky soudobé bytové kultury. Jedná se tak o analytickou rekonstrukci časových vrstev, které postupně určily dnešní tvar budovy. Došlo tím k vyjádření narůstání, pronikání, přidávání a restrukturalizace domu při zachování jeho osobité atmosféry. Dům je vybaven vzduchotechnikou s rekuperací a centrálním chlazením.
Mapa