Přihlášená díla 2017

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Rekonstrukce Domu kultury Hodonín

Kancelář
Adam Rujbr Architects s.r.o.
Srbská 22, 612 00 Brno
www.ararchitects.cz
Autor
Ing.arch. Adam Rujbr
Adresa
Hodonín
Zahájení projektu
01/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Rekonstrukce Domu kultury v Hodoníně spočívala v zásadních změnách dispozice, osazení nového obvodového pláště budovy a kompletní obměně technologií. Cílem bylo pozvednout kvalitu, snížit energetickou náročnost, zefektivnit provoz, zvednout kapacitu, lépe využít vnitřní prostory, umožnit provozovat jednotlivé části nezávisle na sobě a zároveň víceúčelově s možností rychlé změny účelu využití a v neposlední řadě učinit budovu bezbariérovou ve všech částech přístupných veřejnosti. Po dokončení rekonstrukce získalo město Hodonín moderní multifunkční společenské centrum, které se stalo živou dominantou. Prostor mezi Kulturním domem a hotelem by se v budoucnu mohl stát pěší zónou. Na jih od kulturního domu je navrženo polouzavřené atrium, které bude sloužit jako venkovní terasa pro posezení u snack baru, případně jej bude možno využít pro pořádání akcí pod širým nebem (koncerty, divadla, letní kino apod.). Dlážděná plocha bude doplněna vzrostlými stromy a lavičkami a zakončena krytou nástupní terasou – společným nástupem do divadelního snacku a nového klubu v suterénu budovy. Navazující úpravy venkovních ploch poskytnou novou kvalitu této části města.
Mapa