Přihlášená díla 2017

TheBüro / architekti Brno

Rekonstrukce domovního parteru a vstupních prostorů

Kancelář
TheBüro / architekti Brno
Úvoz 74, Brno
www.the-buro.cz
Autor
Ing. arch. Tomáš Růžička
Spolupracovníci
Viktor Schwab, Bc. Michal Doležel
Adresa
Brno
Zahájení projektu
03/2016
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Nájemní dům Mášova 24 byl vystavěn v roce 1937 podle projektu židovského architekta Maxe Tintnera pro rodinu brněnského podnikatele v lihovarnictví Otto Deutsche. Stavební práce zajišťovala firma Otto Eislera a kolaudace se uskutečnila 1. 10. 1937. V letošním roce se SVJ Mášova 744/24 rozhodlo obnovit parter domu orientovaný do ulice a vnitřní, společné prostory v 1. NP domu s cílem odstranit necitlivé zásahy z minulých desetiletí. V exteriéru došlo k rehabilitaci původního pemrlovaného terazza a kamenného obložení na vstupním portále domu. Výplně otvorů v parteru byly sjednoceny a nově opatřeny perforovaným plechem v černé barvě. Výrazný prvek tvoří nově osazená vrata do původní garáže domu s dominantním nápisem názvu ulice a čísla orientačního. Ve vnitřní části domu došlo k obnově původní podlahy, kamenného obložení a repasi dřevěných kyvných dveří. Nově bylo v prostoru umístěno zrcadlo a světelná tělesa.
Mapa