Přihlášená díla 2017

Ateliér David Vávry

Rekonstrukce a rozšíření využití budovy Městského divadla Kladno

Kancelář
Ateliér David Vávry
Kostnické nám. 635/3, 130 00 Praha 3 Žižkov
http://www.david-vavra.cz/
Autor
ak. arch. David Vávra
Spolupracovníci
Kateřina Vajčnerová, Robert Daněk, ing. arch. Martin Rössler, ing. arch. Martina Bílková, ing. arch. Jan Holub, MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Adresa
Kladno
Zahájení projektu
07. 2009
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Divadlo, založené v roce 1910-11 dle projektu arch. J. Rösslera, po téměř sto letech života pomalu technicky dosluhoval. Chaoticky vršené úpravy během provozních let narušily původně jednotný výraz (především sálu) a také technické rozvody nebyly nikdy řešeny komplexně. Bylo tedy nezbytně nutné nové požadavky provozu divadla nenásilně vepsat do jeho půdorysu s mírným rozšířením a objekt celkově sjednotit. Ve vstupní fasádě byly proskleny kdysi nepřístupné pylony a budova označena nápisem „Divadlo“. V zadní části bylo divadlo přistavěno a tato přístavba je v bočních pohledech oddělena od stávající části budovy viditelnou spárou a fasáda pojednána v jiném barevném odstínu, aby bylo poznat kde přístavba začíná. Kromě zkultivování hlavního jeviště, kde se na žádost divadla a města snížil počet sedadel a tím zvětšil luxus diváků, jsme navrhli dvě další divadelní scény – alternativní namísto bývalé zkušebny, a dále literární jako součást kavárny, která oživila posmutnělý park; ten byl také obohacen o dvě nová venkovní pódia. Uvnitř jsme zvětšili šatny pro účinkující a toalety pro veřejnost, zřídili místnosti na čtené zkoušky a reprezentativní salónky pro setkávání s návštěvníky. Všechny interiérové detaily, které přežily věky, byly zachovány, repasovány a doplněny. Jako subjektivní výtvarné okrášlení dům prostoupila barevná fusingová skla, kolem 100 kusů různých rozměrů /například lustr o průměru 1,5m až po odkládací výplně ve stolech/. Na stropě nad lustrem jsou v divadelní nadsázce vymalovány obrysy souhvězdí, symbolizující vývoj dramatu od antiky po současnost. Jedná se o vzájemnou podobnost hvězd a hvězdiček na nebi i jevišti.
Mapa