Přihlášená díla 2017

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, TaK Architects s.r.o., AED Project, a.s.

Rekonstrukce a dostavba areálu Obecní dvůr

Kancelář
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Avenida Industria 14, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, Spain
http://www.ricardobofill.com/
TaK Architects s.r.o.
Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
www.tak2002.cz
AED Project, a.s.
Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5, ČR
http://www.aedproject.cz/cs
Autoři
Ricardo Bofill, Ing. arch. Marek Tichý, Ing. arch. Pavla Brůžová, Ing. arch. Markéta Štěpánková
Spolupracovníci
Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Petr Vinklar
Adresa
Praha 1, Staré Město
Zahájení projektu
09/2011
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Základním architektonickým záměrem bylo vytvoření ojedinělého obytného areálu v cenném prostředí území historické části Starého Města, s důrazem na zachování atmosféry místa, které je tvořeno pozoruhodným souborem historických objektů různého stáří a funkce. Zatímco historické stavby jsou rekonstruovány a restaurovány s akcentem na jejich stáří a slohové zařazení, novostavba v severní části areálu navazuje na několik století nepřerušený stavební vývoj tohoto celku v jádru historické Prahy a přináší nový příspěvek k stylové mnohotvárnosti a členitosti. Historické budovy prošly kompletní rekonstrukcí včetně restaurování historicky cenných prvků a ve všech třech jsou nyní byty. Objekty byly očištěny od novodobých úprav, čímž vynikly velkorysé prostory, dispozice bytů přitom nezasahují do historického zdiva. V proluce lokality s komplikovanou stavební historií byla navržena novostavba střídmého, symetrického tvaru, rozčleněného jasným a pravidelným řádem okenních otvorů. Tento řád je dalším plánu duplikován obvodovým pláštěm z kovu. Vnější obálka je ale na rozdíl od základní hmoty domu, která je hladce omítaná, v detailu členěna organickým motivem uplatňujícím se zejména při posunech stínících partií. Vzniká tak svébytná grafika fasád, která reflektuje zeleň v sousedství domu, je proměnlivá svou kinetickou podstatou. Oživení místa moderní architekturou je podtrženo užitím zelené fasády v přízemí nově navrženého domu. Severní stěnu a část východní fasády tvoří systém v Praze unikátní „vertikální zahrady“. Projekt úpravy dvora byl inspirován Langweilovým modelem Prahy.
Mapa