Ročník 2017 / Nominace

BY architects

RD3

Kancelář
BY architects
Bělehradská 48, 120 00 Praha 2
www.byarchitects.cz
Autor
MgA. Markéta Zdebská
Spolupracovníci
Molo architekti, s. r. o. (DSP, DPS - hrubá stavba), Pavel Bartoň (projektant elektro), MgA. Jan Dobeš, MgA. Jana Hajasová (DPS - fasáda, okna, interiér), Jaroslav Jarkovský, MADT a. s. (technická podpora), Lukáš Bartoš (projektant VZT), Eugen Maletič, Delta Light Czech s. r. o. (projekt osvětlení), Josef Šanda (technická podpora), Patrik Zamazal (technická podpora)
Adresa
Praha - Kolovraty
Zahájení projektu
2009
Dokončení realizace
2012
Popis projektu
Situace: Pozemek o malé rozloze se nachází na mírném západním svahu, v příměstské části hlavního města. Dopravní dostupnost přímo do centra je velmi dobrá. Dům: Vzhledem k velikosti parcely je dům navržen jako dvoupodlažní. Horní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, je vysunuto nad terén a opírá se o dvě ocelové nožky. Štít sedlové střechy se tak, se svým archetypálním tvarem, vznáší směrem ke komunikaci. Zastřešuje vstup a parkovací stání a především přirozeně doplňuje uliční frontu. Zbytek horního patra je podepřen nižší ustupující hmotou obsahující obytný prostor a pracovnu, která vyhlíží do ulice. Na jižní hranici pozemku, u vstupu na pozemek, nový dům komunikuje se starou švestkou, která mu podává ruku a vítá ho mezi starousedlými domy různorodého vzezření. V hlavní průhledové ose stojí stávající třešeň, která zdobí hlavní obytný prostor a schodiště. Díky hrám denního i umělého osvětlení se z domu stává živý organismus, měnící svou podobu během dne, i v průběhu ročních období. Domu dávají výraz detaily, provedené v prostých materiálech až po jemnou fazetu na dřevěných stupních schodiště. Důraz byl kladen na výběr každé mřížky, kličky, vypínače, zvonku, či baterie, a to co do typu i konkrétního odstínu. Kromě zeleného kaučuku, který domem prochází jako spojující prvek, nese dům, od hlavy až k patě, bílé tóny, s drobnými akcenty v černé a šedé. Schéma palety tak tvoří podklad pro život, jehož barevnost vtiskne domu konečnou podobu.
Mapa