Přihlášená díla 2017

Michal Motyčka

Propojení / Šroubovice

Kancelář
Michal Motyčka
Komárkova 2255, Praha 4
Autor
Ing. arch. MgA. Michal Motyčka
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
01/2016
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Trojrozměrný objekt ve tvaru struktury DNA se skládá ze tří na sebe navazujících zkroucených vláken ve tvaru šroubovice. Je projektovaný do prostoru atria, aby svým vysoce zrcadlovým povrchem reflektoval jak prostor otevřené dvorany, tak pohyb návštěvníků a odrazy oblohy. Skleněný objekt zdánlivě jednoduchého geometrického tvaru se neustále vizuálně proměňuje. Je ozvláštňován všemi událostmi a ději tohoto světelně, barevně a tvarově proměnlivého prostředí. Svým vyzařováním tento prostor zcela naplňuje. Pracovním schématem objektu je stylizovaná a rozpohybovaná světelná linie, která spojuje děj v přízemí s virtuální hmotou v prostoru. Je to energetický proud či forma energie. Propojenost nahoře, dole, uvnitř a vně je přítomností diváka spoluutvářena a tedy i proměňována. Skleněný objekt o délce 13,5m rezonuje s daným prostorem, jak svým rozměrem, tak povrchem reflektujícím daný prostor zrcadlením a tvarovým rozkládáním architektonických prvků.
Mapa