Přihlášená díla 2017

Studio MOA

Přestavba rodinného domu Kesnerka

Kancelář
Studio MOA
Pajerova 1, Praha 5, 150 00
www.studiomoa.cz
Autoři
Akad. arch. Andrej Kozánek, Akad. arch. Martin Vrátník, Akad. arch. Václav Hodan, autor interiéru - Arch. Martin Sladký
Spolupracovníci
Ing. Martina Reitingerová - Hezká, Ing. Jan Hodan
Adresa
Praha 5
Zahájení projektu
09/2007
Dokončení realizace
2013
Popis projektu
Zadáním investora byla kompletní přestavba vily z 30. let minulého století na soudobě laděný objekt s maximálními výhledy na panorama Prahy. Původní objekt byl v celkem dobrém technickém stavu, bohužel k němu byly během 90. let dostavěny poměrně nekvalitní přístavby, které jak technicky a esteticky, tak i funkčně představám investora nevyhovovaly. Realizované stavební úpravy respektují obrys původního objektu, ke kterému je nově přisazena prosklená hmota zimní zahrady na východní fasádě a přístavby z 90. let jsou doplněny v JZ rohu půdorysně a na severní straně výškově. Původní valbová střecha je nahrazena novou odstupující hmotou 2. NP s plochou střechou a obytnou terasou. Plochou střechou vytvářející terasu je taktéž zastřešena garáž se vstupním zádveřím na západní fasádě. Samostatným objektem na východní hranici pozemku je nově navržená garáž pro 4 automobily s možností dalších dvou krytých stání pro hosty v nájezdovém prostoru do garáží. Odtud je druhý samostatný vstup do bytové jednotky v 1. PP. Objekt garáží je zapuštěn do stávajícího terénu a jeho plochá střecha je osázena extenzivní vegetační vrstvou. Stěna garáže směrem do ulice je z pohledového betonu a navazuje na betonovou podezdívku oplocení. Objekt je koncipován jako dvougenerační rodinný dům, který je rozdělen na 2 samostatné bytové jednotky a relaxační prostor ve 2.PP (bazén, sauna, fitness). Každá jednotka má vlastní vstup. Vertikální komunikace byla doplněna o osobní výtah se stanicemi ve všech podlažích. Budova získala navrženými úpravami funkcionalistický ráz, běžný pro stavby v této lokalitě. Tomuto charakteru odpovídá i řešení střešní markýzy, průběžné balkony opatřené proskleným zábradlím s akcentováním horizontálních linií a nové formáty okenních otvorů.
Mapa