Přihlášená díla 2017

OBERMEYER HELIKA a.s.

Pavilon 5, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Kancelář
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, 19921 Praha 9 Letňany
www.obermeyer.cz
Autoři
Ing. arch. Petra Trnečková, Ing. arch. Ondřej Míčka, Ing. arch. Jan Žlábek, Ing. arch. Eliška Veselá, Ing. Jiří Houda
Spolupracovníci
Ing. arch. Vít Dušek, Ing. arch. David Veselý, Ing. Ludmila Knobová, Ing. Tomáš Kurina, Ing. arch. Petr Kótka, Ing. Jan Biloš
Adresa
Mladá Boleslav
Zahájení projektu
04/2013
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi je pavilónová stavba se všeobecnou lékařskou péčí. Pro každou nemocnici má smysl pozvolný rozvoj a tvorba či rekonstrukce jednotlivých pavilonů. V současném stavu chyběl pavilón onkologických oborů, který byl hlavní náplní uvažovaného záměru. Současně byl vytvořen oddělený provoz zapadající do mozaiky zástavby území a splňuje aktuální požadavky nemocnice. Pavilon je vložen mezi stávající objekty nové Interny, pavilonu 4 a stávající kuchyně. Objekt je částečně navržen ve stopě stávající zástavby. První tři podlaží s hlavními funkcemi (třemi odděleními nemocnice) tvoří jednoduchý objem na téměř čtvercovém půdorysu, doplněný ustupujícím podlažím s technologickým zázemím a spojovacím proskleným krčkem napojeným na pavilon č. 4. Fasádu hlavního objemu budovy tvoří lehký obvodový plášť členěný na jednotlivá podlaží vystupujícími římsami se zabudovanými exteriérovými žaluziemi. V každém podlaží se na fasádě nepravidelně střídají matné světlé panely s tmavšími lesklými plochami s okny. Tato rozehranost umožňuje reagovat na složitou dispozici tří oddělení a zároveň odlehčuje hmotu pavilonu 5 a respektuje tak dominantní roli sousedního pavilonu interny. Barevný detail vnáší do fasády tmavší, lesklé plochy s okny. Ty jsou členěny na průhlednou část a neprůhlednou část parapetů, které v pruzích přecházejí z tmavého odstínu zelené do jasnější. Novostavba pavilonu s vyšetřovacím a léčebným provozem pro oddělení onkologie, nukleární medicíny a hemodialýzy, včetně nezbytného provozního zázemí pro pacienty a zaměstnance. Součástí pavilonu je i realizace čistých prostor – ředění cytostatik a příprava radiofarmak.
Mapa