Ročník 2017

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila dne 18. ledna 2017 2. ročník České ceny za architekturu. Do soutěžní přehlídky, jež byla otevřena architektonickým realizacím za posledních 5 let, se jich přihlásilo hned 249. Hlavní cenu a zároveň Mimořádnou cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR získal Archeopark Pavlov od architektonické kanceláře Radko Květa. Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2017 získalo kromě vítězné realizace pět dalších různorodých prací. Vítěz i finalisté se etablovali z řad 42 nominovaných projektů.

Uděleny byly rovněž mimořádné ceny: Cena společnosti VELUX za nejlepší práci s denním světlem v interiéru, Cena Karlín Group za angažovaný přístup k záchraně a tvorbě výjimečného veřejného prostoru již výše zmíněná Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Cena Ministerstva průmyslu a obchodu za přístup a revitalizaci průmyslového objektu. Akademie České ceny za architekturu současně zvolila tři Výjimečné počiny. Výsledky 2. ročníku České ceny za architekturu byly vyhlášeny 27. listopadu 2017 v Místě pro nové umění – Jatka 78.

Mezinárodní porota 2. ročníku
Harmonogram 2. ročníku
Partneři 2. ročníku

Tiskové materiály

Katalog ČCA 2017
Bulletin 2/17
Bulletin 4/17

Přihlášené projekty