Přihlášená díla 2017

ATELIER SOUKUP s. r. o.

Obnova synagogy v Mikulově

Kancelář
ATELIER SOUKUP s. r. o.
Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
http://www.atelier-soukup.cz
Autoři
Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Marek Marovič
Spolupracovníci
Ing. Antonín Švehla, Miroslav Hajný, DiS.
Adresa
Mikulov
Zahájení projektu
09/2010
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
V Mikulově se zachovala jediná z původních 12 synagog rozsáhlého židovského města, které byly postaveny pro největší židovskou komunitu na Moravě. Zde sídlil zemský rabinát a jistou dobu i rabi Lőw. Tato, tzv. Horní synagoga se zachovala v podobě po přestavbě z roku 1723. Hlavní sál je řešen podle zvyklostí z jihovýchodního Polska, sklenutím čtyřmi kopulemi, opřenými do střední čtveřice sloupů. Po straně pak byl prostor pro ženy, rozšířený o empory na východní a severní straně sálu. Po problematické rekonstrukci z let 1977 až 89 sloužila jako muzeum. Při této rekonstrukci byl odstraněn Aron ha-Kodeš a další důležité prvky synagogy s cílem setřít charakter duchovního objektu. V rámci akce Revitalizace židovských památek „Deset židovských hvězd“ byla obnovena i synagoga v Mikulově. Byla jí navrácena barevná charakteristika interiéru, obnoven byl i Aron ha-kodeš a prostory vedlejší ženské části včetně obnovy zřícených kleneb. Ve dvoře byl přistavěn objekt zázemí a hygienického vybavení. Na emporách byla realizována expozice na téma „Rabi Löv a židovská vzdělanost na Moravě“. Celková obnova opět zařadila mikulovskou synagogu mezi nejkrásnější a nejvýznamnější synagogy v České republice.
Mapa