Přihlášená díla 2017

ATELIER 8000 spol. s r. o.

Obchodní dům Družba

Kancelář
ATELIER 8000 spol. s r. o.
Radniční 7, České Budějovice
www.atelier8000.cz
Autor
Martin Krupauer
Spolupracovníci
Pavel Hornát, Zdeněk Fux
Adresa
České Budějovice
Zahájení projektu
05/2014
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Objekt byl vybudován na přelomu 70. a 80. jako Dům prodeje. V současné době je pro obchodní plochy využíváno především 1.n.p a část 2.n.p. V urbanistickém řešení byl maximálně respektován původní návrh, tedy vstupy do objektu, provozní vazby v okolí v návaznosti na okolní nástavbu. Nové řešení bylo aplikováno pouze u schodiště, kde je navržen samostatný vstup do kancelářského provozu, který by měl být realizován u východního vstupu do obchodní pasáže. Vzhledem k nesporným architektonickým kvalitám objektu, kdy byla vytvořena nadčasová stavba, která svým výtvarným pojetím zcela obstojí i v současnosti, byl architektonický návrh záměrně podřízen stávajícímu stavu budovy. Tvarosloví fasády objektu bude v podstatě zachováno, pouze bude provedeno s ohledem na současné technologické možnosti. Stávající lehký obvodový plášť bude nahrazen modulovou fasádou ve stejném členění jak je tomu dnes. Výrazným novým prvkem tak bude pouze nově navržené schodiště, které propojí všechna podlaží, včetně suterénu. Architektonický návrh vychází z materiálového řešení stávající budovy, tedy je navrženo vřetenové schodiště s monolitickými rameny doplněné lehkým obvodovým pláštěm z prolamovaných plechových tabulí na ocelové konstrukci. Tvar schodiště je navržen jako kontrapunkt k racionálnímu řešení celého objektu jako dynamická hmota vycházející, stejně jako u původních schodišť, ze šroubovice schodišťových ramen.
Mapa